ជ្រុងមួយនៃជីវិតអ្នកធ្វើការនៅក្នុងក្លឹបក្រោមដីក្នុងប្រទេសចិន

Loading...


អ្នកប្រហែលជាធ្លាប់តែបានឃើញរូបថត ក៏ដូចជាវីដេអូ ដែលបង្ហាញពីភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងពេលរាត្រីក្នុងក្លឹបកម្សាន្តក្រោមដី នៅក្នុងប្រទេសចិន ប៉ុន្តែនោះគ្រាន់តែជ្រុងមួយនៃភាពសប្បាយ ។ ឥលូវសាកមកមើលជ្រុងមួយទៀតនៃក្លឹបក្រោមដីនេះទៅមើល ។

វាគឺជាជីវិតនៃអ្នកធ្វើការនៅក្នុងក្លឹបក្រោមដីនៅក្នុងប្រទេសចិន ដែលបានបង្ហាញតាមរយៈរូបថតដែលត្រូវបានថតដោយបុរសជនជាតិអ៊ុយក្រែនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Sergey Melnitchenko ដែលធ្លាប់ជាម៉ូដែល និងអ្នករាំក្រោយផ្លាស់ប្ដូរមករស់នៅហុងកុងនៅឆ្នាំ ២០១៥ មុនក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកថតរូប ហើយគាត់ក៏ធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងក្លឹបក្រោមដីនេះដែរ។

តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា ៖

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

Loading...

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

Loading...
Exit Popup for Wordpress