ក្មេងៗក្នុងភាពយន្តល្បីៗទាំង ២៣ នេះ ឥលូវប្រែប្រួលយ៉ាងណាហើយ

Loading...

តើអ្នកធ្លាប់ទស្សនាភាពយន្តទាំង ២៣ ខាងក្រោមនេះដែរឬទេ ? បើធ្លាប់ចុះមានចាំបានតួអង្គក្មេងស្រីនៅក្នុងភាពយន្តទាំងនោះដែរឬទេ ?

បើរាប់ចាប់តាំងពីភាពយន្តនោះចាក់បញ្ចាំងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នភាគច្រើនគឺមិនក្រោម ១០ ឆ្នាំនោះ ដែលរយៈពេលប៉ុណ្នឹងល្មមធ្វើឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់ក្លាយជាមនុស្សធំ បានហើយ ។ អីញ្ចឹងសាកមកមើលតួក្មេងៗនៅក្នុងរឿងទាំងនោះបន្តិចទៅមើល ថាតើឥលូវពួកគេប្រែប្រួលយ៉ាងណាហើយ ។

23. John Franklin: Children of the Corn, 1984

22. Lindsey Haun: Village of the Damned, 1995

21. Daveigh Chase: The Ring, 2002

20. Linda Blair: The Exorcist, 1973

19. Jodelle Ferland: Silent Hill, 2006

18. Emily Browning: Ghost Ship, 2002

17. Isabelle Fuhrman: Orphan, 2009

16. Miko Hughes: Pet Sematary, 1989

15. Sissy Spacek: Carrie, 1976

14. Ivana Baquero: Pan’s Labyrinth, 2006

13. Kirsten Dunst: Interview With the Vampire, 1994

Loading...

12. AnnaSophia Robb: The Reaping, 2007

11. Seamus Davey-Fitzpatrick: The Omen, 2006

10. Cody Dorkin: Village of the Damned, 1995

9. Louise and Lisa Burns: The Shining, 1980

8. Dakota Fanning: Hide and Seek, 2005

7. Roger Príncep: The Orphanage, 2007

6. Saoirse Ronan: Lovely Bones, 2009

5. Christina Ricci: The Addams Family, 1991

4. Chloë Grace Moretz: The Amityville Horror, 2005

3. Alex Vincent: Child’s Play, 1988

2. Junio Valverde: The Devil’s Backbone, 2001

1. Johnny Depp: A Nightmare on Elm Street, 1984

ប្រភព​៖ Brightside.me

Loading...
Exit Popup for Wordpress