វិចិត្រករម្នាក់គូសគំនូរបង្ហាញពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់និងភរិយា ឃើញហើយរំភើបចិត្តជំនួស

Loading...


វិចិត្រករគំនូរឌីជីថលលោក Yehuda Adi Devir បានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នារំភើបចិត្តនិងគំនូរឌីជីថលដែលគាត់បានគូរៀបរាប់ពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកនិងភរិយាឈ្មោះ Maya ។ អ្នកគ្រប់គ្នានៅពេលដែលបានឃើញរូបភាពទាំងនោះហាក់មានភាពរំភើបចិត្ត និង ច្រណែនពីជីវិតដ៏ផ្អែមល្ហែមរបស់ពួកគេខ្លាំង ។

ចុះអ្នកវិញមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរ សាកមើលទៅមើល ៖

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

Loading...

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

#32

#33

ប្រភព ៖ Boredpanda

Loading...
Exit Popup for Wordpress