រូបភាព​កំពូលដុតឃើញហើយមិនសើចទើប​ចម្លែក

Loading...


មិនថា​នៅទីណា​មិន​ដែល​ខាន​នោះ​ឡើយ​នៅ​កំពូល​មនុស្ស​ដែល​ផ្ដល់​សើច​ទៅ​ដល់​អ្នក​ជុំវិញ​ខ្លួន​ ដោយ​ជួន​កាល​កំប្លែង​ដោយ​ពាក្យ​ កាយ​វិការ​ឬ​ទង្វើ​ប្លែក​ហើយ​ជួនកាល​សូម្បី​តែ​ស្លាក​ដែល​ពួក​គេ​បង្ហាញ​ក​៏ផ្ដល់​សំណើច​ដល់​អ្នក​ផង​ដែរ ជាក់ស្ដែង​ខាង​ក្រោម​នេះ​មើលហើយធានាថាសើច ។

ចុះសត្វនិងទៅពួន​ឯណាឯងរកម៉ាថ្ងៃហើយមិនឃើញសោះ

ទុកចិត្តចុះគាត់អត់អីទេ

ពាក់វែនតាប៉ុណ្ណឹងសង្ហារទេ

ម៉ាឡាកាំងតម្រូវ​អ្នក​មាន​ក្បាលពោះ

Loading...

គាត់ដឹក​ក្រពើដើរលេង

ឃើញស្លាកអត់​ គេ​ថាទៅៗអ្នក​អាច​ធ្វើ​បាន

សាំុណាស់​បិុលើកសុទ្ធតែស្លាក​គេ​ល្ងង់​

ប្រាប់​ Admin បាន​អត់ចង្ក្រាន​ដុតនំ​មកជាប់​ឡាន​ម៉េចកើត

តិចច្រឡំ​ថា​ចាក់កៅស៊ូកប់​មនុស្ស​ទៅ​ គាត់ដាក់​តែ​ស្បែក​ជើង​កវែងកប់​លេង​ទេ

ខ្លាច​គេពិន័យ​ព្រោះ​មិន​គួររពស្លាក

Loading...
Exit Popup for Wordpress