១១ ហេតុផលដែលអ្នកគួរតែទស្សនាភ្នំសត្វស្វាព្រិលជប៉ុនទាំងនេះ

Loading...

អ្នកដឹងហើយថាប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសដែលមានទេសភាពស្រស់ស្អាតបំផុត ពិសេសគឺផ្កាសាកឺរ៉ា តែពេលនេះយើងចង់ឲ្យអ្នកបែរទៅមើលសត្វស្វាទាំងនោះវិញម្ដងថាពួកវាមានសភាពបែបណា៖

1. ពួកគេមានការស្រែកឃ្លាន
snow-monkey-wcth01
Image credits: mommam 777

2. គេសំលឹងមើលភ្លើងដូចជា Zombies
snow-monkey-wcth02
Image credits: Marsel van Oosten

3. គេមិនបដិសេដ្ឋទេគឺវាគួរឲ្យស្រលាញ់
snow-monkey-wcth04
Image credits: Ben Torode

4. ពួកគេបានត្រឹមជាសិល្បៈនៃការសំរាកលំហែsnow-monkey-wcth05
Image credits: Jason Arney

5. ពួកគេនឹងមកនិយាយសួស្ដីដាក់អ្នកsnow-monkey-wcth06
Image credits: Robert Mullner

Loading...

6. ពួកគេបានចំណាយពេលរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើការគិតsnow-monkey-wcth07
Image credits: Marsel van Oosten

7. ពួកគេគ្មានបញ្ហាជាមួយការជិតស្និទ្ធទេsnow-monkey-wcth08
Image credits: Masashi Mochida

8. ពួកគេចូលចិត្តថតរូបជាគ្រួសារsnow-monkey-wcth10
Image credits: Ade Photography

9. ពួកគេមិនវិនិច្ឆយ័ទោសអ្នកទៅលើកាងារនោះទេsnow-monkey-wcth09
Image credits: Stefano Sitzia

10. ពួកគេមានជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ មួយជាទន្ដពេទ្យ មួយទៀតជាអ្នកជំនាញរកចៃsnow-monkey-wcth11
Image credits: Masashi Mochida

11. ពេលសម្លឹងមើលទៅពួកគេ ពួកគេត្រូវការអ្នកមើលថែរក្សាsnow-monkey-wcth12
Image credits: Julia Wimmerlin

Loading...
Exit Popup for Wordpress