៨ សន្លឹកថតពីលើអាកាសនៅទីក្រុងហុងកុង មិនសរសើរមិនបាន

Loading...


ក្រោយពីបច្ចេកវិទ្យា Dron លេចចេញជាសាធារណៈមក ការថតរូបពីលើអាកាសបានក្លាយជារឿងពេញនិយមមួយសម្រាប់អ្នកថតរូបអាជីពទាំងឡាយ ពីព្រោះតែវាមិនគ្រាន់តែផ្ដិតយកទេសភាពមួយដ៏ស្រស់ស្អាតតែប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែជាទេសភាពមួយដែលយើងមិនងាយនឹងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែក លុះត្រាតែជិះ ឧទ្ធម្ភាគចក្រ មើលទើបបាន ។

ជាមួយនឹងភាពពេញនិយមនេះ អ្នកថតរូបអាជីពម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Andy Yeung ក៏បានបញ្ចេញស្នាដៃក្នុងការផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពពីលើអាកាសនេះផងដែរ ហើយទីតាំងដែលគាត់ជ្រើសរើសគឺ ពីលើអាកាសនៃទីក្រុងហុងកុង ដោយគាត់បានដាក់ចំណងជើងរូបទាំងនោះថា Walled City | 圍城 ។

តោះទស្សនារូបថតរបស់គាត់បន្តិចទៅមើល ៖

#1

Claustrophobic living in Hong Kong from a new perspective by Andy Yeung goo.gl/FkGC5J

Posted by Bored Panda Photography on Friday, July 28, 2017

#2

Claustrophobic living in Hong Kong from a new perspective by Andy Yeung goo.gl/FkGC5J

Posted by Bored Panda Photography on Friday, July 28, 2017

#3

Loading...

Claustrophobic living in Hong Kong from a new perspective by Andy Yeung goo.gl/FkGC5J

Posted by Bored Panda Photography on Friday, July 28, 2017

#4

Claustrophobic living in Hong Kong from a new perspective by Andy Yeung goo.gl/FkGC5J

Posted by Bored Panda Photography on Friday, July 28, 2017

#5

Claustrophobic living in Hong Kong from a new perspective by Andy Yeung goo.gl/FkGC5J

Posted by Bored Panda Photography on Friday, July 28, 2017

#6

#7

#8

Loading...
Exit Popup for Wordpress