រូបភាព៣៧សន្លឹកដែលទស្សនាហើយអាចធ្វើឲ្យអ្នកក្រញាញ់ខួរបាន

Loading...


Dain Yoon គឺជាអ្នកតុបតែងមុខដ៏ជំនាញមួយរូបដែលមានទេពកោសល្យដ៏អស្ចារ្យខុសពីមនុស្សដ៏ទៃ។ ក្រៅពីការផាត់មុខ​​ គូរភ្នែក និងលាបក្រែម នាងអាចប្រើប្រាស់គូរល័រទឹកគូរចេញជារូបភាពផ្សេងៗជាច្រើនដ៏អស្ចារ្យមិនគួរឲ្យជឿនៅលើមុខរបស់នាង ដែលមើលហើយធ្វើឲ្យអ្នកក្រញាញ់ខួរបាន ។​

រូបភាពដែលនាងបានគូរមើលទៅដូចជារូបពិតបេះបិទទាំងដែលនាងមិនបានប្រើការកាត់តអ្វីជាជំនួយបន្តិចឡើយ ។ ចង់ដឹងថាស្នាដៃគូររូបរបស់នាងអស្ចារ្យយ៉ាងណានោះសូមទស្សនារូបខាងក្រោម ៖

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

Loading...

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

#35

#36

#37

Loading...
Exit Popup for Wordpress