ចំណាយពេល ៦ឆ្នាំដើម្បីថតរូបទាំងនេះ

Loading...

អ្នក​ជំនាញ​ថត​រូប​ម្នាក់​ឈ្មោះ Matt Burgess ដែលជាជនជាតិអូស្ត្រាលីបានប្រើរយៈពេល ៦ឆ្នាំដើម្បីផ្ដិតយករូបថតដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងនេះចេញពី រលកទឹកសមុទ្រ ៕ រូបថតនីមួយៗសុទ្ធតែរំលេចពីភាពស្រស់ស្អាតរបស់ រលកសមុទ្រ ដែលលោកបានប្រើ វិជ្ជាជីវៈរបស់លោកបូករួមនឹងរយៈយ៉ាងយូរផងដែរ៕ ចង់ដឹងថាវាមានសភាពស្រស់ស្អាតប៉ុនណា តោះទៅមើលទាំងអស់គ្នា ៖

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

Loading...

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

Loading...
Exit Popup for Wordpress