មើលអត្ថបទនេះហើយទើបដឹងថា អ្នកមានលិត មានក្ដីសុខប៉ុណ្ណា

Loading...

អ្នកដឹងទេអត់ថា ក្ដីស្រលាញ់ ឬ ស្នេហា វាមានន័យធំធេងដល់កំរិតណា? ដើម្បីឆ្លើយសំនួរនេះហើយទើបសិល្បៈក៏ឥណ្ឌាបានបង្កើតរូបភាពមួយចំនួនដែលមានអត្តន័យមួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះ

មានអ្នកប្រលែងជាមួយ

មានស្ដាប់ចំរៀងជាមួយ

មានអ្នកគាំទ្រលើកទឹកចិត្តពេលជួបបញ្ហា

មានអ្នកទទួលយ៉ាងដឹតដល់ពេលមកពីធ្វើការ

រាំលេងជាមួយគ្នា

ចូលរួមខ្ចិលជាមួយគ្នា

ចំអិនអាហារជាមួយគ្នា

ប្រលែងគ្នាក្នុងផ្ទះបាយ

ធ្វើដំណើរកំសាន្ដជាមួយគ្នា

Loading...

រួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នា

ប្រភពៈ Brightside | កែសម្រួលដោយៈ អ្នកប្រាជ្ញ-NekBrach

Loading...
Exit Popup for Wordpress